ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

 1. Ο χώρος της όδευσης των δρομέων στην εκκίνηση και στο τερματισμό
  θα είναι κλειστός στην κυκλοφορία οχημάτων
 2. Ο χάρτης της διαδρομής και των χώρων του αγώνα περιλαμβάνει, την
  εκκίνηση, τον τερματισμό , τη κατεύθυνση , τους σταθμούς
  ανεφοδιασμού υγρών και πρώτων βοηθειών, τα σημεία ελέγχου, τους
  σταθμούς διασωστικών ομάδων και τμήματα που απαιτούν ιδιαίτερη
  προσοχή από τους δρομείς.
 3. Η διαδρομή του αγώνα θα σημανθεί με ταινία σήμανσης ή άλλο υλικό,
  θα αποκλειστεί και θα εποπτεύεται όπου απαιτείται, με όλες τις
  στροφές (αλλαγές πορείας όδευσης) να υποδεικνύονται σαφώς, για να
  εξασφαλιστεί ότι οι δρομείς τηρούν την εγκεκριμένη διαδρομή.
 4.  Η διαδρομή του αγώνα και η εποπτεία της, είναι κατάλληλες για το
  μέγεθος του αγώνα.
 5. Ο επόπτης του Αγώνα θα ελέγξει εάν η διαδρομή που έχει σχεδιαστεί ,
  την ημέρα του αγώνα είναι σε ακριβή συμφωνία με τον χάρτη της
  διαδρομής.
 6. Γίνεται σαφές ότι αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες
  καιρικές συνθήκες), θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της
  διαδρομής ή και αναβολής για μικρό χρονικό διάστημα της εκκίνησης, ή
  και ματαίωσης ή και διακοπής του αγώνα, προκειμένου να μη τεθεί σε
  κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και υγεία των συμμετεχόντων.
 7. Θα υπάρχει σεβασμός στον καιρό και τις προβλέψεις σχετικά με ακραίες
  θερμοκρασίες, υγρασία, καταιγίδες, αέρα, αστραπές και άλλα
  επικίνδυνα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Θα γίνονται ανακοινώσεις πριν
  τον αγώνα αναφορικά με πιθανούς κινδύνους εξαιτίας των καιρικών
  συνθηκών Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν μια ξεκάθαρη
  αλληλουχία εντολών, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των
  συμμετεχόντων, υπευθύνων, εθελοντών και θεατών.
 8. Θα υπάρχει διαδικασία αντίστροφης μέτρησης (5, 3 και 1 λεπτό) πριν
  την εκκίνηση, για την ενημέρωση των αθλητών.
 9. Οι επόπτες της διαδρομής θα έχουν ενημερωθεί κατάλληλα και θα είναι
  ευδιάκριτοι στους αγωνιζόμενους.
 10. Η εποπτεία των οποιονδήποτε οδικών διασταυρώσεων , μεγάλων
  κόμβων και αλλαγών κατεύθυνσης, όπως συμφωνείται μετά από τις
  διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές, τη Τροχαία και την Αστυνομία,
  θα ανατεθεί αποκλειστικά σε ενήλικους Σημείωση: Οι
  επόπτες διασταυρώσεων δεν έχουν τη νομική εξουσία για να
  κατευθύνουν ή για να Σταματήσουν την κυκλοφορία.
 11. Οι Επόπτες διασταυρώσεων θα ενημερωθούν πλήρως και θα να λάβουν
  γραπτές οδηγίες ως προς το ρόλο, τη θέση, τις διαδικασίες έκτακτης
  ανάγκης κ.τ.λ.. πριν από την έναρξη του αγώνα.
 12. Όλοι οι Επόπτες της διαδρομής του αγώνα θα φορούν διακριτικά γιλέκα ή μπλουζάκια.
 13. Οι επόπτες της διαδρομής θα παραμείνουν στη διαδρομή του αγώνα μέχρι να αποδεσμευτούν
  από το συντονιστή Επόπτη ή τον Υπεύθυνο της διαδρομής του αγώνα ή έως
  ότου παραληφθούν από το όχημα περισυλλογής.
 14. Θα υπάρχει ευδιάκριτο προπορευόμενο όχημα – ή/και όχημα τωναρχών ασφαλείας, ή/και επίσημος
  κριτής-επόπτης προηγούμενος τουαγώνα.
 15. Θα υπάρχει όχημα περισυλλογής δρομέων που εγκαταλείπουν τον
  αγώνα, ή/και ασθενοφόρο, ή/και επίσημος Κριτής-επόπτης πίσω από
  τον τελευταίο δρομέα του αγώνα.
 16. Η εποπτεία – επιτήρηση των δρομέων, κατά μήκος της διαδρομής του
  αγώνα θα γίνεται με ειδικές ομάδες ασφάλειας και παροχής ιατρικής
  βοήθειας. Το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές θα έχουν την
  δυνατότητα να υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν
  κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας ή να διακόψουν την προσπάθεια
  εφόσον ο γιατρός κρίνει ότι κάποιος αθλητής κινδυνεύει. Άρνηση
  συμμόρφωσης θα σημαίνει αποκλεισμό από τον αγώνα.
 17. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά από σχετική εισήγηση των
  γιατρών του αγώνα θα επεμβαίνει οποιοδήποτε όχημα έκτακτης
  ανάγκης και περισυλλογής κατά μήκος της διαδρομής.
 18. Κατά μήκος της διαδρομής που διεξάγεται στην χερσαία ζώνη του
  Βορείου Λιμένα Χαλκίδας , θα υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 19. Το χρονικό όριο λήξης του αγώνα των 5,5 χλμ ορίζεται στα 60
  λεπτά της ώρας από την εκκίνηση του αγώνα ενώ του αγώνα
  quartermarathon 10,5 χλμ ορίζεται στα 100 λεπτά της ώρας. Μετά
  των πέρας των χρονικών ορίων αυτών οι συμμετέχοντες αποκλείοντα
  αυτοδικαίως και οι διοργανωτές ουδεμία αστική ευθύνη έχουν για ότι
  πιθανόν συμβεί.
 20. Όλα τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της διοργάνωσης
  θα ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης.

10. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ/ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
1 .Οι πρώτες βοήθειες ή/και η ιατρική κάλυψη της έχουν
καθοριστεί στο «ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» κανονισμού αγώνων εκτός σταδίου και
σε δημόσιο δρόμο του ΣΕΓΑΣ και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Προσωπικό – Πρώτων βοηθειών / αναζήτησης και διάσωσης
• Επικεφαλής ιατρός -που θα είναι σε επικοινωνία με τους επικεφαλής
τομέων του
αγώνα.

• Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ετοιμότητα και σε επαφή με την ομάδα
πρώτων
βοηθειών /αναζήτησης και διάσωσης των αγώνων, για να παρέχουν Ιατρική
υποστήριξη.
• Επικοινωνίες μεταξύ της ομάδας πρώτων βοηθειών /
αναζήτησης και διάσωσης και των εποπτών διαδρομής ανά
τμήμα της διαδρομής του αγώνα
• Ασθενοφόρο – τουλάχιστον ένα να είναι παρών
• Απινιδωτής- (Ο αριθμός τους και ο χώρος που θα εγκατασταθούν
καθορίζεται από τον
επικεφαλής ιατρό των αγώνων).
Κουτί πρώτων βοηθειών (Ο αριθμός τους και ο χώρος που θα
εγκατασταθούν καθορίζεται από τον επικεφαλής ιατρό των αγώνων).
2 .Θα προσδιοριστεί η πρόσβαση και η διαφυγή των Οχημάτων
πρώτων βοηθειών – προς και από – διάφορα τμήματα της διαδρομής του
αγώνα καθώς και ο αριθμός και οι τύποι οχημάτων που θα απαιτηθούν για
την παροχή πρώτων βοηθειών από όλα τα τμήματα της διαδρομής .
3 Η παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής υποστήριξης έχει
αξιολογηθεί κατάλληλα και έχουν ληφθεί υπόψη, η επικινδυνότητα και η
φύση της διαδρομής, η απόσταση και το εκτιμώμενο μέγεθος του αριθμού
συμμετοχών.
4 Οι υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας έχει σχεδιαστεί
ώστε να ανταποκρίνονται σε κατάλληλο χρόνο στα επείγοντα
περιστατικά, οπουδήποτε κατά μήκος της διαδρομής.
5 Ο διοργανωτής του αγώνα είναι σε θέση να παρέχει στοιχεία της
βεβαίωσης για την ιατρική κάλυψη του αγώνα, προς την Ομοσπονδία, τις
τοπικές αρχές και τον Επόπτη του αγώνα.
12. ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Οι σταθμοί τροφοδοσίας που θα παρασχεθούν στη διαδρομή κατά τη διάρκεια του
αγώνα, θα είναι 6 στην ενδιάμεση διαδρομή και στον τερματισμό για τον αγώνα ,
θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς, και θα συμφωνούν πλήρως με τους
κανονισμούς υγιεινής τροφίμων.
2. Οι σταθμοί τροφοδοσίας δεν θα είναι τοποθετημένοι στην γραμμή όδευσης των
δρομέων.
3. Οι σταθμοί τροφοδοσίας έχουν σημανθεί σαφώς, όσον αφορά τη θέση τους στη
Διαδρομή.
4. Τροφοδοσία πόσιμου νερού και ενεργειακών ποτών θα παρασχεθεί σε όλους τους
συμμετέχοντες μετά τον τερματισμό. Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά,
χυμοί και φρούτα.
5. Οι προμήθειες πόσιμου νερού και ενεργειακών ποτών και η μέθοδος
αποθήκευσης τους, θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς υγιεινής τροφίμων.

6. Όλοι οι σταθμοί τροφοδοσίας θα είναι υπό τον έλεγχο ενηλίκων οι οποίοι θα είναι
καλά ενημερωμένοι. Όπου χρησιμοποιηθούν βοηθοί/εθελοντές θα είναι μιας
κατάλληλης ηλικίας και θα απασχολούνται πάντα κάτω από την πλήρη επίβλεψη
των ενηλίκων.
7. Όλο το προσωπικό των σταθμών τροφοδοσίας θα φοράει διακριτικά.
8. Τα σημεία ελέγχου θα είναι ηλεκτρονικά και θα εποπτεύονται από κριτές του
αγώνα
9. Τα σημεία ελέγχου είναι σημειωμένα στους χάρτες του αγώνων των 5.5 χλμ και
του quartermarathon 10,5 χλμ.
10. Όποιος αθλητής δεν περάσει και επισημανθεί από έναν σταθμό ελέγχου θα
θεωρείται άκυρος. Σε συγκεκριμένους σταθμούς που έχουν οριστεί από πριν στην
προκήρυξη, μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την
προσπάθεια λόγω υπέρβασης ορίου χρόνου.