Παράταση προθεσμίας εγγραφών στον νυχτερινό αγώνα δρόμου της Χαλκίδας «EVRIPOSNIGHTRUN 22»

Παράταση προθεσμίας εγγραφών στον νυχτερινό αγώνα δρόμου της Χαλκίδας «EVRIPOSNIGHTRUN 22»
Λόγω άρσης των υγειονομικών μέτρων και κατάργησης του υγειονομικού
πρωτοκόλλου διεξαγωγής αγώνων σε δημόσιο δρόμο, παρατείνεται η προθεσμία
των εγγραφών μέχρι και τις 10 Μαΐου, με το ισχύον κοστολόγιο.  Πληροφορίες για τον αγώνα, την εγγραφή σας στα αγωνίσματα, για να γίνετε εθελοντής αλλά και για κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για το ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ αγώνα σε δημόσιο δρόμο στην Χαλκίδα με την επωνυμία «EVRIPOSNIGHTRUN 22», για την πόλη, για τα αξιοθέατα, τη διαμονή σας κλπ, όλες οι ανωτέρω πληροφορίες
βρίσκονται στην νέα ιστοσελίδα που δημιούργησε ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., www.evriposnightrun.gr
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω ειδικής φόρμας, που περιλαμβάνει επίσης την οικονομική διαχείριση του κόστους των δηλώσεων συμμετοχής για κάθε αγώνισμα ξεχωριστά, πληρωμή που γίνεται αυτόματα μέσω τραπεζικού εμβάσματος, με χρήσης χρεωστικής, πιστωτικής κάρτας.
Για πληροφορίες ή επικοινωνία:
Site: www . evriposnightrun . gr .
E-mail: inf[email protected]evriposnightrun.gr
Tel: 2221355165, 164
Παράταση προθεσμίας εγγραφών στον νυχτερινό αγώνα δρόμου της Χαλκίδας «EVRIPOSNIGHTRUN 22» ,αγώνα,εγγραφή,πληροφορίες,race, registration, information,Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.