Επιβεβαίωση Πληρωμής

Επιβεβαίωση Πληρωμής

    Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την πληρωμή σας συμπληρώνοντας παρακάτω :

    • Υποχρεωτικά το Oνοματεπώνυμο του καταθέτη ο οποίος έκανε την κατάθεση
    • Υποχρεωτικά το Ποσό κατάθεσης
    • Υποχρεωτικά ένα Τηλέφωνο επικοινωνία σε περίπτωση που χρειαστούμε κάποια διευκρίνηση
    • Υποχρεωτικά ένα Email