Όροι Χρήσης

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /κατηγορίες αγώνων

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου
2023, ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ.
Ανδρών-Γυναικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ
ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 15- 19 2003-2007
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 20-35 1987-2002
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 1972-1986
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 51-65 1957-1971
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 66 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ 1956- και προγενέστερα

Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα quarter marathon [10,5 χλμ]. Ανδρών – Γυναικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ
ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 17-19 2003-2005
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 20-35 1987-2002
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 1972-1986
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 51-65 1957-1971
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 66 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ 1956- και προγενέστερα

Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνας Δρόμου 1 χλμ Δημοτικών – Γυμνασίων (αγοριών
– κοριτσιών)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ & ΑΜΕΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ

2. ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι εγγραφές διακρίνονται σε τρία είδη:
1. Ατομικές εγγραφές, , που γίνονται και αφορούν μεμονωμένα άτομα.
2. Ομαδικές Εγγραφές,  που γίνονται και αφορούν σύνολο ατόμων από 10 και περισσότερα.
3. Οικογενειακές Εγγραφές,  , που γίνονται και αφορούν τουλάχιστον 3 μέλη της ίδιας
οικογένειας.
 Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε Συλλόγους Δρομέων, σε αθλητικούς
συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς
και σε κάθε άλλη παρέα-συντροφιά ανθρώπων που θα ήθελε να συμμετάσχει
στον EVRIPOS NIGHT RUN 2023
 Οι οικογενειακές εγγραφές απευθύνονται σε 3 και πάνω μέλη της οικογένειας
του δρομέα.
 Για κάθε Ομάδα ορίζεται από την αρχή ένας Αρχηγός, ο οποίος μπορεί να
συμμετάσχει στον αγώνα ως μέλος της ομάδας ή ακόμα και να μη συμμετάσχει
στον αγώνα. Ο Αρχηγός της εκάστοτε Ομάδας είναι αυτός που θα την εκπροσωπήσει
έναντι των διοργανωτών.

3. ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
1.  Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-Γυναικών
μέχρι 600 συμμετοχές
2. Αγώνας quarter marathon Ανδρών – Γυναικών μέχρι 400 συμμετοχές
3. Αγώνας 1 χλμ Γυμνασίων μέχρι 200 συμμετοχές
4. Παιδικός αγώνας 1 χλμ. Δημοτικών Σχολείων μέχρι 600 συμμετοχές
 Οι συμμετοχές των αγώνων συμπληρώνονται, όταν καλυφθούν όλες οι
θέσεις.
 Οι επιτυχείς συμμετοχές αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν
μεταβιβάζονται σε άλλα άτομα.
 Οι εγγραφές πρώτα υποβάλλονται, μετά επικυρώνονται και στη συνέχεια θα
γνωστοποιούνται με ατομικά e-mail ή με ανάρτηση στον διαδικτυακό
ιστότοπο
 Σε περίπτωση που κάποιο άτομο παραχωρήσει τον αριθμό συμμετοχής του σε
κάποιον άλλο, φέρει ακέραια προσωπική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή
επεισόδιο προκληθεί κατά τη διάρκεια  ή και μετά την ολοκλήρωση του κάθε
αγώνα.

Για τη δυνατότητα μεταφοράς του δικαιώματος συμμετοχής σας ή της αναβολής, δείτε το
περιεχόμενο της παραγράφου  Νο: 5.

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-Γυναικών
 Ατομικές συμμετοχές
• 10 € – μέχρι 05.05.2023 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα
ανώτατα όρια.
• 14 € – από 06- 12 Μαϊου 2023  , αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές  :  (από 10 και 3 άτομα, αντίστοιχα)

• 8 € – μέχρι 05.05.2023 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα
ανώτατα όρια.
• 12€ – από 06- 12Μαϊου 2023  , αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

 Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές και άτομα με αναπηρία, εφ΄
όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την Πέμπτη 05.05.2023 .
 Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος
συμμετοχής 5 ευρώ.

2. Αγώνας 10,5 χλμ. Ανδρών – Γυναικών

 Ατομικές συμμετοχές
• 12 € – μέχρι 05.05.2023 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα
ανώτατα όρια.
• 16€ – από 06- 12 Μαϊου 2023  , αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές  :  (από 10 και 3 άτομα, αντίστοιχα)
• 9 € – μέχρι 05.05.2023 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα
ανώτατα όρια.
• 13€ – από 06- 12Μαϊου 2023  , αν  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές και άτομα με αναπηρία, εφ΄
όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την Πέμπτη 05.05.2023 .
 Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος
συμμετοχής 5 ευρώ.

3. Αγώνας Δρόμου 1 χλμ Δημοτικών – Γυμνασίων (αγοριών – κοριτσιών)
 Ατομικές συμμετοχές/ ομαδικές
 €2 Γενική συμμετοχή μέχρι 12.05.2023 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν
έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια

5. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Τα έξοδα εγγραφής δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την
οποία, ο αθλητής δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στον αγώνα, έχει τη δυνατότητα  να
επιλέξει μία από τις παρακάτω δύο  περιπτώσεις:
1. Μεταφορά των εξόδων εγγραφής του σε άλλον ή άλλη αθλήτρια, με πληρωμή 5 € για
τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. Οι αλλαγές ισχύουν και μπορούν να γίνουν μέχρι
και την Πέμπτη 05.05.2023 .
2. Μεταβίβαση των εξόδων εγγραφής του για την επόμενη διοργάνωση του EVRIPOS NIGHT
RUN με πληρωμή 5 € για τα  έξοδα της γραμματειακής υποστήριξης.
Οι αλλαγές ισχύουν και μπορούν να γίνουν μέχρι και την Πέμπτη 05.05.2023 .και δεν
ισχύουν για τον αγώνα των 1000μέτρων
Η όποια αλλαγή μπορεί να γίνει με την αποστολή e-mail (με επιβεβαίωση της λήψης του) στο
……………………………………..  οποίο θα αναγράφονται και τα ισχύοντα τηλέφωνα επικοινωνίας σας.
(πίσω)

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα
πρέπει να εξοφλήσετε το αντίτιμο της συμμετοχής σας, με τους εξής 2 τρόπους
1. Ατομικές Εγγραφές
Με κατάθεση και εξόφληση του αντιτίμου της ομαδικής συμμετοχής σας, μέσα
σε 2 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της κατάστασης συμμετοχής της ομάδας σας, σε έναν
από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς
2. Ομαδικές ή Οικογενειακές Εγγραφές:  Με κατάθεση και εξόφληση του αντιτίμου της
ομαδικής συμμετοχής σας, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της κατάστασης
συμμετοχής της ομάδας σας, σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς επ΄ονόματι
και να μας ενημερώσετεμε τη διαδικασία που σας περιγράφουμε ποιο κάτω.
Κατάθεση στην  Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού:
Δικαιούχος λογ/σμού:    Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Χαλκίδας
Μετά την κατάθεση, σας παρακαλούμε, να συμπληρώσετε και να μας στείλετε οπωσδήποτε τη
Φόρμα Ειδοποίησης Πληρωμής πατώντας «εδώ».   Η φόρμα διαβιβάζεται αυτόματα στην
Ομάδα Υποστήρξης Εγγραφών, η οποία και θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της
εγγραφής σας!
Στην φόρμα εγγραφής θα δηλωθούν απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία:
 Όνομα
 Επώνυμο
 Έτος Γέννησης
 Φύλλο
 Αγώνισμα
 Τόπος Κατοικίας
 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 Αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης
 Ατομικό ρεκορ – πιθανη επίδοση
 Μέγεθος μπλούζας

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές των αγωνιζομένων στα αγωνίσματα της
διοργάνωσης , θα διατεθούν αποκλειστικά στους αμιγώς αθλητικούς συλλόγους
που έχουν καταστατική έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων , είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Αθλητικών Συλλόγων της Γ.Γ.Α Αθλητισμού ή έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση σε
ισχύ.
Η κατανομή των εσόδων ανά σύλλογο θα γίνει με τον επιμερισμό των εσόδων
ανά συμμετοχή [ με οριστικοποίηση πληρωμής] του συλλόγου ανεξαρτήτως ιδιότητας
[ αθλητής ,μέλος ΔΣ, προπονητής, γονέας , φίλος κλπ] , εφόσον πληρεί τους όρους
της ομαδικής συμμετοχής (10 τουλάχιστον οριστικοποιημένες συμμετοχές)
Ομαδικές συμμετοχές συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά του αθλητικού
συλλόγου ανεξαρτήτως συμμετοχής στα αγωνίσματα των 5000 και 10500 μέτρων.
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε Αθλητικό Σύλλογο θα διατεθεί από τον ΔΟΑΠΠΕΧ
για την προμήθεια αθλητικού υλικού/ εξοπλισμού καθ υπόδειξη του δικαιούχου
Αθλητικού Συλλόγου

8. ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-
Γυναικών , περιλαμβάνει τις παροχές :

1. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με 2 σημεία ελέγχου – επίδοσης
2. Αριθμό αθλητή και αυτοκόλλητο χαρτί με τον αριθμό για την τσάντα ιματισμού
3. Αναμνηστικό μετάλλιο
4. Αναμνηστικό δίπλωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
5. Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας θα αποδοθούν : Κύπελλο, μετάλλιο, δίπλωμα και
τυχόν δώρα χορηγών
6. Κλειστή διαδρομή στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων
7. Υγειονομική κάλυψη με WC στη διαδρομή και πρόσθετα WC
8. Υπηρεσία "σκούπας"
9. Διαχείριση ιματισμού και προσωπικών αντικειμένων
10. Νερό στη διαδρομή και τον τερματισμό
11. Λοιπά είδη, δώρα των χορηγών, υποστηρικτών

 Αγώνας 10 ,5 χλμ. Ανδρών – Γυναικών μέχρι 500 συμμετοχές
1. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με 6 σημεία ελέγχου – επίδοσης
2. Αριθμό αθλητή και αυτοκόλλητο χαρτί με τον αριθμό για την τσάντα ιματισμού
3. Αναμνηστικό μετάλλιο
4. Αναμνηστικό δίπλωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
5. Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας θα αποδοθούν : Κύπελλο, μετάλλιο,
δίπλωμα και τυχόν δώρα χορηγών
6. Κλειστή διαδρομή στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων
7. Υγειονομική κάλυψη με WC στη διαδρομή και πρόσθετα WC
8. Υπηρεσία "σκούπας"
9. Διαχείρηση ιματισμού και προσωπικών αντικειμένων
10. Ισοτονικό στη διαδρομή και τον τερματισμό
11. Ενεργειακό τζελ στη διαδρομή
12. Μπανάνα στη διαδρομή και τον τερματισμό
13. Νερό στη διαδρομή και τον τερματισμό
14. Λοιπά είδη, δώρα των χορηγών, υποστηρικτών

 Αγώνας Δρόμου 1 χλμ Δημοτικών – Γυμνασίων (αγοριών – κοριτσιών)
 Χρονομέτρηση χειρός
 Αυτοκόλλητο Αριθμό αθλητή
 Αναμνηστικό μετάλλιο
 Αναμνηστικό δίπλωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας θα αποδοθούν : Κύπελλο, μετάλλιο,
δίπλωμα και τυχόν δώρα χορηγών

 Κλειστή διαδρομή στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων
 Υγειονομική κάλυψη με WC
 Διαχείριση ιματισμού και προσωπικών αντικειμένων
 Νερό στον τερματισμό
 Λοιπά είδη, δώρα των χορηγών, υποστηρικτών

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
υγειονομικό πρωτόκολλο της παρούσης από το κέντρο ελέγχου, που θα λειτουργεί στην
Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Μεγάρου ΚΟΤΣΙΚΑ επί της οδού Βουδούρη
 την Παρασκευή 13 Μαΐου 2023 από τις 10:00  έως τις 20:00 και
 το Σάββατο 14 Μαΐου 2023 από τις 11:00 έως τις 18:00.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
1 . Ο χώρος της όδευσης των δρομέων στην εκκίνηση και στο τερματισμό θα είναι
κλειστός στην κυκλοφορία οχημάτων
2. Ο χάρτης της διαδρομής και των χώρων του αγώνα περιλαμβάνει, την εκκίνηση, τον
τερματισμό , τη κατεύθυνση , τους σταθμούς ανεφοδιασμού υγρών και πρώτων βοηθειών, τα
σημεία ελέγχου, τους σταθμούς διασωστικών ομάδων και τμήματα που απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή από τους δρομείς.
3. Η διαδρομή του αγώνα θα σημανθεί με ταινία σήμανσης ή άλλο υλικό, θα
αποκλειστεί και θα εποπτεύεται όπου απαιτείται, με όλες τις στροφές (αλλαγές πορείας
όδευσης) να υποδεικνύονται σαφώς, για να εξασφαλιστεί ότι οι δρομείς τηρούν την
εγκεκριμένηδιαδρομή.
4. Η διαδρομή του αγώνα και η εποπτεία της, είναι κατάλληλες για το μέγεθος του
αγώνα.
5. Ο επόπτης του Αγώνα θα ελέγξει εάν η διαδρομή που έχει σχεδιαστεί , την ημέρα του
αγώνα είναι σε ακριβή συμφωνία με τον χάρτη της διαδρομής
6.Γίνεται σαφές ότι αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), θα
εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της διαδρομής ή και αναβολής για μικρό χρονικό
διάστημα της εκκίνησης, ή και ματαίωσης ή και διακοπής του αγώνα, προκειμένου να μη τεθεί
σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και υγεία των συμμετεχόντων.
7. Θα υπάρχει σεβασμός στον καιρό και τις προβλέψεις σχετικά με ακραίες
θερμοκρασίες, υγρασία, καταιγίδες, αέρα, αστραπές και άλλα επικίνδυνα τοπικά καιρικά φαινόμενα.

Θα γίνονται ανακοινώσεις πριν τον αγώνα αναφορικά με πιθανούς κινδύνους
εξαιτίας των καιρικών συνθηκών
Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν μια ξεκάθαρη αλληλουχία εντολών, λαμβάνοντας υπόψη
την ασφάλεια των συμμετεχόντων, υπευθύνων, εθελοντών και θεατών.
8. Θα υπάρχει διαδικασία αντίστροφης μέτρησης (5, 3 και 1 λεπτό) πριν την εκκίνηση,
για την ενημέρωση των αθλητών.
9.Οι επόπτες της διαδρομής θα έχουν ενημερωθεί κατάλληλα και θα είναι ευδιάκριτοι
στους αγωνιζόμενους.
10. Η εποπτεία των οποιονδήποτε οδικών διασταυρώσεων , μεγάλων κόμβων και
αλλαγών κατεύθυνσης, όπως συμφωνείται μετά από τις διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές, τη
Τροχαία και την Αστυνομία, θα ανατεθεί αποκλειστικά σε ενήλικους
Σημείωση: Οι επόπτες διασταυρώσεων δεν έχουν τη νομική εξουσία για να κατευθύνουν ή για
να σταματήσουν την κυκλοφορία.
11. Οι Επόπτες διασταυρώσεων θα ενημερωθούν πλήρως και θα να λάβουν γραπτές
οδηγίες ως προς το ρόλο, τη θέση, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης κ.τ.λ.. πριν από την έναρξη
του αγώνα.
12. Όλοι οι Επόπτες της διαδρομής του αγώνα θα φορούν διακριτικά γιλέκα ή
μπλουζάκια
13 Οι επόπτες της διαδρομής θα παραμείνουν στη διαδρομή του αγώνα μέχρι να
αποδεσμευτούν από το συντονιστή Επόπτη ή τον Υπεύθυνο της διαδρομής του αγώνα ή έως
ότου παραληφθούν από το όχημα περισυλλογής.
14.Θα υπάρχει ευδιάκριτο προπορευόμενο όχημα – ή/και όχημα των αρχών ασφαλείας,
ή/και επίσημος κριτής-επόπτης προηγούμενος του αγώνα.
15. Θα υπάρχει όχημα περισυλλογής δρομέων που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ή/και
ασθενοφόρο, ή/και επίσημος Κριτής- επόπτης πίσω από τον τελευταίο δρομέα του αγώνα.
16. Η εποπτεία – επιτήρηση των δρομέων, κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα θα
γίνεται με ειδικές ομάδες ασφάλειας και παροχής ιατρικής βοήθειας. Το προσωπικό ασφάλειας
και οι κριτές θα έχουν την δυνατότητα να υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν
κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας ή να διακόψουν την προσπάθεια εφόσον ο γιατρός κρίνει
ότι κάποιος αθλητής κινδυνεύει. Άρνηση συμμόρφωσης θα σημαίνει αποκλεισμό από τον
αγώνα.
17. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά από σχετική εισήγηση των γιατρών του
αγώνα θα επεμβαίνει οποιοδήποτε όχημα έκτακτης ανάγκης και περισυλλογής κατά μήκος της
διαδρομής.
18. Κατά μήκος της διαδρομής που διεξαγεται στην χερσαία ζώνη του Βορείου Λιμένα
Χαλκίδας , θα υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία.

19. Το χρονικό όριο λήξης του αγώνα των 5,5 χλμ ορίζεται στα 60 λεπτά της
ώρας από την εκκίνηση του αγώνα ενώ του αγώνα quarter marathon ορίζεται στα 100
λεπτά της ώρας.
Μετά των πέρας των χρονικών ορίων αυτών οι συμμετέχοντες αποκλείονται
αυτοδικαίως και οι διοργανωτές ουδεμία αστική ευθύνη έχουν για ότι πιθανόν συμβεί.
20..Όλα τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της διοργάνωσης θα
ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης.

11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ/ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
1 .Οι πρώτες βοήθειες ή/και η ιατρική κάλυψη της έχουν καθοριστεί στο «ΒΑΣΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ» κανονισμού αγώνων εκτός σταδίου και σε δημόσιο δρόμο του ΣΕΓΑΣ και
συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Προσωπικό – Πρώτων βοηθειών / αναζήτησης και διάσωσης
• Επικεφαλής ιατρός -που θα είναι σε επικοινωνία με τους επικεφαλής τομέων
του αγώνα.
• Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ετοιμότητα και σε επαφή με την ομάδα
πρώτων βοηθειών /αναζήτησης και διάσωσης των αγώνων, για να παρέχουν Ιατρική
υποστήριξη.
• Επικοινωνίες μεταξύ της ομάδας πρώτων βοηθειών / αναζήτησης και
διάσωσης και των εποπτών διαδρομής ανά τμήμα της διαδρομής του αγώνα
• Ασθενοφόρο – τουλάχιστον ένα να είναι παρών
• Απινιδωτής – (Ο αριθμός τους και ο χώρος που θα εγκατασταθούν καθορίζεται
από τον επικεφαλής ιατρό των αγώνων).
• Κουτί πρώτων βοηθειών (Ο αριθμός τους και ο χώρος που θα εγκατασταθούν
καθορίζεται από τον επικεφαλής ιατρό των αγώνων).
2 Θα προσδιοριστεί η πρόσβαση και η διαφυγή των Οχημάτων πρώτων βοηθειών – προς
και από – διάφορα τμήματα της διαδρομής του αγώνα καθώς και ο αριθμός και οι τύποι
οχημάτων που θα απαιτηθούν για την παροχή πρώτων βοηθειών από όλα τα τμήματα της
διαδρομής .

3 Η παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής υποστήριξης έχει αξιολογηθεί κατάλληλα
και έχουν ληφθεί υπόψη, η επικινδυνότητα και η φύση της διαδρομής, η απόσταση και το
εκτιμώμενο μέγεθος του αριθμού συμμετοχών.
4 Οι υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε
κατάλληλο χρόνο στα επείγοντα περιστατικά, οπουδήποτε κατά μήκος της διαδρομής.
5 Ο διοργανωτής του αγώνα είναι σε θέση να παρέχει στοιχεία της βεβαίωσης για την
ιατρική κάλυψη του αγώνα, προς την Ομοσπονδία, τις τοπικές αρχές και τον Επόπτη του αγώνα.

12. ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ/ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1 Οι σταθμοί τροφοδοσίας που θα παρασχεθούν στη διαδρομή κατά τη διάρκεια του
αγώνα, θα είναι 6 στην ενδιάμεση διαδρομή και στον τερματισμό για τον αγώνα , θα είναι
σύμφωνοι με τους κανονισμούς, και θα συμφωνούν πλήρως με τους κανονισμούς υγιεινής
τροφίμων.
2. Οι σταθμοί τροφοδοσίας δεν θα είναι τοποθετημένοι στην γραμμή όδευσης των
δρομέων.
3. Οι σταθμοί τροφοδοσίας έχουν σημανθεί σαφώς, όσον αφορά τη θέση τους στη
Διαδρομή.
4. Τροφοδοσία πόσιμου νερού και ενεργειακών ποτών θα παρασχεθεί σε όλους τους
συμμετέχοντες μετά τον τερματισμό. Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά, χυμοί και
φρούτα.
5. Οι προμήθειες πόσιμου νερού και ενεργειακών ποτών και η μέθοδος αποθήκευσης
τους, θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς υγιεινής τροφίμων.
6. Όλοι οι σταθμοί τροφοδοσίας θα είναι υπό τον έλεγχο ενηλίκων οι οποίοι θα είναι
καλά ενημερωμένοι. Όπου χρησιμοποιηθούν βοηθοί/εθελοντές θα είναι μιας κατάλληλης
ηλικίας και θα απασχολούνται πάντα κάτω από την πλήρη επίβλεψη των ενηλίκων.
7 . Όλο το προσωπικό των σταθμών τροφοδοσίας θα φοράει διακριτικά.
8 .Τα σημεία ελέγχου θα είναι ηλεκτρονικά και θα εποπτεύονται από κριτές του αγώνα
9. Τα σημεία ελέγχου είναι σημειωμένα στους χάρτες του αγώνων των 5.5 χλμ και του
quarter marathon
10. Όποιος αθλητής δεν περάσει και επισημανθεί από έναν σταθμό ελέγχου θα
θεωρείται άκυρος. Σε συγκεκριμένους σταθμούς που έχουν οριστεί από πριν στην προκήρυξη,
μπορεί να ζητηθεί από κάποιον αθλητή να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω υπέρβασης
ορίου χρόνου.

13.Υγειονομικό Πρωτόκολλο 2023

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή τους (πέραν των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες αρχές)
η σύνταξη υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη διοργάνωση, σύμφωνα με το «Προσχέδιο υγειονομικού
πρωτοκόλλου διοργανώσεων εκτός σταδίου» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
«Αθλητισμός και Covid19» : https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του προσχεδίου, θα θεωρούνται πλήρη και
εγκεκριμένα και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η υποβολή τους στην Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.
Ως εκ τούτου, από 01/03/2023 η Επιτροπή δεν θα δέχεται και δεν θα δίνει έγκριση σε πρωτόκολλα μαζικού αθλητισμού.

Σύμφωνα και σε εφαρμογή της ανωτέρω προϋπόθεσης συντάχθηκε το παρόν υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής
του EVRIPOSNIGHTRUN 23, που περιλαμβάνει όλους τους κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας
και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο πλαίσιο αυτής.
Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο και αξιολογώντας την κατάσταση που θα διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα
μας το επόμενο διάστημα και μέχρι την τέλεση του αγώνα, το παρόν θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
και εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών , με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις
της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Δικαίωμα εγγραφής & συμμετοχής στους αγώνες της διοργάνωσης του ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023, έχουν οι δρομείς με έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού
έναντι της νόσου COVID-19 ή έγκυρο Πιστοποιητικό Ανάρρωσης από τη νόσο
COVID-19 έως και την ημέρα του αγώνα.
Να σημειωθεί πως η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από
επιστημονικά δεδομένα και καθορίζεται από τους αρμόδιους για την επαλήθευση
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά δεδομένα,
οι περίοδοι ισχύος του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τις ισχύουσες
απαιτήσεις δημόσιας υγείας ενδέχεται να προσαρμοστούν.

Κέντρο Εγγραφών
Για τους σκοπούς της διοργάνωσης «ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023,», το
σύνολο των συμμετεχόντων στη διοργάνωση καλούνται να προσέλθουν στο Κέντρο
Εγγραφών, προκειμένου να παραλάβουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους
στον αγώνα. Το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Μεγάρου Κότσικα [ Φαρμακίδου 15]
Το Κέντρο Εγγραφών θα στελεχώνεται από προσωπικό 6 ατόμων και επιπλέον
εθελοντικό προσωπικό 8 ατόμων ανά πάσα στιγμή. Ο αριθμός αυτός δύναται να
είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος με βάση τις ανάγκες ανά ημέρα.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη
διοργάνωση, το Κέντρο Εγγραφών θα λειτουργήσει με τους παρακάτω κανόνες:
• Η είσοδος εγγεγραμμένων δρομέων και επισκεπτών στο Κέντρο Εγγραφών θα είναι
εφικτή μόνο κατόπιν ελέγχου εγκυρότητας Πιστοποιητικών COVID-19 μέσω
εφαρμογής επαλήθευσης πιστοποιητικών, από το προσωπικό της διοργάνωσης.
• Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει προσωπικό, που θα παρακολουθεί
τη ροή των επισκεπτών και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που
εντός του Κέντρου Εγγραφών βρίσκεται ήδη ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών,
σύμφωνα με τα μέτρα δημόσιας υγείας που θα ισχύουν τον Μάιο 2023. Υπολογίζεται
ότι ο χρόνος παραμονής κάθε συμμετέχοντα-επισκέπτη στον εσωτερικό χώρο θα
κυμαίνεται από 5’ έως 15’.
• Οι συμμετέχοντες δρομείς και οι επισκέπτες θα είναι υποχρεωτικό να φορούν
προστατευτική μάσκα, εφαρμόζοντας τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΥ, κατά τη
διάρκεια παραμονής τους στο Κέντρο Εγγραφών.
• Η παραλαβή του υλικού συμμετοχής θα είναι εφικτή μόνο με επίδειξη των
παρακάτω εγγράφων του εγγεγραμμένου δρομέα ή αντίγραφα αυτών: α) ταυτότητα
ή διαβατήριο, β) email της διοργάνωσης με αναγραφόμενο τον αριθμό συμμετοχής,
καθώς και γ) έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Ανάρρωσης COVID-19 του
δρομέα, το οποίο θα πρέπει να ισχύει έως και την ημέρα του αγώνα.
• Η παραλαβή των αριθμών και του υλικού συμμετοχής από τους δρομείς θα γίνεται
από τους σταθμούς διανομής υλικού. Οι σταθμοί διανομής θα απέχουν μεταξύ τους
τουλάχιστον 2μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 3μ όταν είναι απέναντι.
• Μπροστά σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο έδαφος σε
τουλάχιστον απόσταση 2μ. μεταξύ τους, που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής
για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
• Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εγγραφών (εσωτερικά και εξωτερικά) θα
υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που
πρέπει να τηρούν, καθώς και την ανάγκη τήρησης του κανόνα φυσικής απόστασης
2μ, αλλά και των οδηγιών της διοργάνωσης.

Κανόνες Υγιεινής
Οι εθελοντές, το προσωπικό και οι συνεργάτες που θα βρίσκονται στο χώρο του
Κέντρου Εγγραφών θα φορούν προστατευτική μάσκα και θα πραγματοποιείται
συχνή απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό υγρό για όσο χρόνο θα
παραβρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους.
Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης
τόσο για εθελοντές/ εργαζόμενους/ συνεργάτες, όσο και για τους
συμμετέχοντες/επισκέπτες.
Ο χώρος του Κέντρου Εγγραφών θα καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά
τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και μετά το πέρας αυτής. Η απολύμανση /καθαρισμός
των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για
καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων.

Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση
από τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα
χρησιμοποιείται στην περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ
των εθελοντών/ εργαζομένων/ συνεργατών είτε μεταξύ των συμμετεχόντων
δρομέων/ επισκεπτών.
Στο χώρο θα υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και την ευθύνη
λειτουργίας του παραπάνω χώρου απομόνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης
ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής μάσκας.
Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό,
ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό.

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
◊ Πριν την Εκκίνηση
• Η προσέλευση των συμμετεχόντων στον χώρο του αγώνα θα γίνει από όλους τους
περιμετρικούς δρόμους που οδηγούν στον χώρο αφετηρίας/τερματισμού, με
συγκεκριμένες οδηγίες, συστάσεις και σε συγκεκριμένες ώρες ανάλογα με τον αγώνα
συμμετοχής τους, προς αποφυγή συνωστισμού.
• Σύσταση προς όλους τους συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική
μάσκα από την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα μέχρι και την εκκίνησή τους και
τηρώντας την απόσταση των 2μ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για την
απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων
απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία φτάνοντας στο block εκκίνησης.
• Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που θα
διαθέσει η διοργάνωση στους συμμετέχοντες) θα γίνει σε διαφορετικούς χώρους με
βάση την ώρα άφιξης των δρομέων στο χώρο της εκκίνησης του εκάστοτε αγώνα και
του block εκκίνησης που έχουν τοποθετηθεί.
• Συστήνεται στους δρομείς να προθερμαίνονται ατομικά στους χώρους πίσω από
την εκκίνηση, αποφεύγοντας να τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγοντας σημεία που
παρατηρείται συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών προσώπων.
• Συνιστάται στους δρομείς να μην έχουν μαζί τους συνοδευτικά πρόσωπα – θεατές
κατά την άφιξη τους και την παραμονή στους χώρους των αγώνων.

◊ Τοποθέτηση στην Εκκίνηση – Διαδικασία Εκκίνησης
• Οι δρομείς της διοργάνωσης θα κατανεμηθούν σε διαφορετικά block εκκίνησης, το
κάθε ένα από τα οποία θα έχει διάσταση 500τμ και θα περιλαμβάνει περίπου 250
δρομείς.

Σελίδα 16 από 21
• Κάθε block θα έχει μήκος περίπου 50μ προκειμένου να επιτρέπει στους δρομείς να
τηρούν τον κανόνα της φυσικής απόστασης 1,5 με 2μ. μεταξύ τους, σε οριζόντια και
κάθετη κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι το πλάτος του κάθε block είναι 10μ.
• Όταν οι δρομείς εισέλθουν στο block της εκκίνησης, καθώς και στο επόμενο block,
θα τοποθετούνται, με βάση τον κανόνα του 1,5 με 2μ φυσική απόσταση, σε
συγκεκριμένες σειρές των 7-8 ατόμων έκαστη. Στο block εκκίνησης θα υπάρχει
σαφής οδηγία για την υποχρεωτική θέση αναμονής εκκίνησης κάθε δρομέα.
• Οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά, διατηρώντας τις προ-υπάρχουσες μεταξύ τους
αποστάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των δρομέων θα πραγματοποιείται
ανά περίπου 50 συμμετέχοντες.
• Οι δρομείς κατανέμονται στα block εκκίνησης (χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης
αλλαγής) .
• Η απόσταση από το τέλος ενός block μέχρι την αρχή του επόμενου ορίζεται στα 8-
10μ.
• Η καθυστέρηση εκκίνησης μεταξύ των block μπορεί να εκτείνεται μέχρι 5 λεπτά,
ώστε να είναι διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη η συνάθροιση των δρομέων, τόσο κατά
τη διαδρομή, όσο και στον τερματισμό. Στον χρόνο που απαιτείται για την εκκένωση
του block που εκκινεί, προστίθεται α) o χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση
των δρομέων του επόμενου block στις υποχρεωτικές ατομικές θέσεις αναμονής για
την επόμενη εκκίνηση και β) επιπλέον χρόνος 3-4 λεπτά.

◊ Κατά τη διάρκεια του Αγώνα
 Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται οι δρομείς να διατηρούν όσο δυνατό
μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:
✓ Το τρέξιμο δρομέων σε κοντινή απόσταση είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται
απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2μ. μεταξύ των δρομέων προς όλες τις
κατευθύνσεις.
✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με απόσταση μικρότερη από αυτή που
αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.
✓ Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον
τερματισμό και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

◊ Τερματισμός και Μετά τον Τερματισμό
• Μετά τον τερματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς
τροφοδοσίας και μεταλλίων το εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό, ισοτονικό ποτό και
το μετάλλιο τερματισμού του αγώνα. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους
συγκεκριμένους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων εποπτεύουν την διανομή των

προϊόντων και του μεταλλίου στους δρομείς, ακουμπώντας τα επάνω σε ένα τραπέζι
από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει, χωρίς άμεση φυσική επαφή με τον
εθελοντή.
• Οι δρομείς καλούνται να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα που
θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.
• Οι Τελετές Απονομών για τους τρεις πρώτους/ες νικητές/ριες του αγώνα θα γίνουν
με απόλυτη τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης, περιορισμού των επαφών και
με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.
• Όσοι θεατές και συνοδευτικά πρόσωπα παρευρίσκονται στο χώρο θα κινούνται
αποκλειστικά έξω από τα κιγκλιδώματα που θα έχουν τοποθετηθεί δεξιά και
αριστερά του δρόμου. Με συνεχείς ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνων αλλά και με
παρότρυνση των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, θα γίνεται
σύσταση προς τους θεατές για τήρηση των φυσικών αποστάσεων και των κανόνων
της διοργάνωσης.
• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων, εθελοντών, εργαζομένων, κριτών και συνεργατών
για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά
τις μετακινήσεις και θα ισχύει τον Μάιο 2023. Στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής
μάσκας από τους επιβαίνοντες.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το σύνολο των εργαζομένων, εθελοντών, κριτών και συνεργατών που θα
απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και
εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.
Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας την διοργάνωση θα
έχει έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Ανάρρωσης COVID-19 έως και την ημέρα
του αγώνα.
Όλοι οι εργαζόμενοι, εθελοντές, κριτές και συνεργάτες θα φορούν προστατευτική
μάσκα και οι εθελοντές των σταθμών υδροδοσίας  θα φορούν γάντια μίας χρήσης
και θα απολυμαίνουν τα χέρια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη
διοργάνωση. Η προστατευτική μάσκα και τα γάντια θα αλλάζονται τακτικά,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, και θα υπάρχει απολυμαντικό υγρό σε όλα τα
τραπέζια.
Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε
όλους τους χώρους.
Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης
την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο
αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναιανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση
τήρησης φυσικής απόστασης τουλάχιστον 2μ.
Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων
παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού
απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός
ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων, είτε μεταξύ των εθελοντών,
εργαζομένων, κριτών και συνεργατών της διοργάνωσης. Στον κλειστό χώρο
απομόνωσης ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής μάσκας.
Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό,
ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό.
Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη
διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση
πριν την χρήση τους. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη
υγειονομικών χώρων.