Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Τα έξοδα εγγραφής δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την
οποία, ο αθλητής δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στον αγώνα, έχει τη δυνατότητα  να
επιλέξει μία από τις παρακάτω δύο  περιπτώσεις:
1. Μεταφορά των εξόδων εγγραφής του σε άλλον ή άλλη αθλήτρια, με πληρωμή 5 € για
τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. Οι αλλαγές ισχύουν και μπορούν να γίνουν μέχρι
και την Πέμπτη 05.05.2023 .
2. Μεταβίβαση των εξόδων εγγραφής του για την επόμενη διοργάνωση του EVRIPOS NIGHT
RUN με πληρωμή 5 € για τα  έξοδα της γραμματειακής υποστήριξης.
Οι αλλαγές ισχύουν και μπορούν να γίνουν μέχρι και την Πέμπτη 05.05.2023 .και δεν
ισχύουν για τον αγώνα των 1000μέτρων
Η όποια αλλαγή μπορεί να γίνει με την αποστολή e-mail (με επιβεβαίωση της λήψης του) στο
……………………………………..  οποίο θα αναγράφονται και τα ισχύοντα τηλέφωνα επικοινωνίας σας.
(πίσω)