Συχνές Ερωτήσεις

Ο Οργανισμός Άθλησης του Δήμου Χαλκιδέων , η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Αν Στερεάς & Εύβοιας, η ΕΟΣΛΜΑΥ , σε συνεργασία με τους συλλόγους κλασσικού αθλητισμού στον Δήμο Χαλκιδέων, συνδιοργανώνουν και προκηρύσσουν νυκτερινούς αγώνες δρόμου σε Δημόσιο Δρόμο στη Χαλκίδα, με την επωνυμία EVRIPOS NIGHT RUN 22

Ο αγώνας έχει κοινωνικό χαρακτήρα και τα έσοδα θα διατεθούν αναλογικά με τις συμμετοχές έκαστου αθλητικού συλλόγου με καταστατική έδρα στον Δήμο Χαλκιδέων , για την προμήθεια αθλητικού ή άλλου υλικού.

Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές των αγωνιζομένων στα αγωνίσματα της διοργάνωσης , θα διατεθούν αποκλειστικά στους αμιγώς αθλητικούς συλλόγους που έχουν καταστατική έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων , είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Συλλόγων της Γ.Γ.Α Αθλητισμού ή έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση σε ισχύ.

Η κατανομή των εσόδων ανά σύλλογο θα γίνει με τον επιμερισμό των εσόδων ανά συμμετοχή [ με οριστικοποίηση πληρωμής] του συλλόγου ανεξαρτήτως ιδιότητας [ αθλητής ,μέλος ΔΣ, προπονητής, γονέας , φίλος κλπ] , εφόσον πληρεί τους όρους της ομαδικής συμμετοχής (10 τουλάχιστον οριστικοποιημένες συμμετοχές)
Ομαδικές συμμετοχές συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά του αθλητικού συλλόγου ανεξαρτήτως συμμετοχής στα αγωνίσματα των 5000 και 10500 μέτρων.
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε Αθλητικό Σύλλογο θα διατεθεί από τον ΔΟΑΠΠΕΧ για την προμήθεια αθλητικού υλικού/ εξοπλισμού καθ υπόδειξη του δικαιούχου Αθλητικού Συλλόγου

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 14 Μάιου 2022 , με ώρα έναρξης 20:00 και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι αγωνίσματα:

1.Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-Γυναικών
2.Αγώνας quarter marathon Ανδρών – Γυναικών
3.Αγώνας 1 χλμ Γυμνασίων
4.Παιδικός αγώνας 1 χλμ. Δημοτικών Σχολείων και ΑΜΕΑ

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.

1)Ατομικές εγγραφές, , που γίνονται και αφορούν μεμονωμένα άτομα.
2)Ομαδικές Εγγραφές, που γίνονται και αφορούν σύνολο ατόμων από 10 και περισσότερα.
3)Οικογενειακές Εγγραφές, , που γίνονται και αφορούν τουλάχιστον 3 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε Συλλόγους Δρομέων, σε αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και σε κάθε άλλη παρέα-συντροφιά ανθρώπων που θα ήθελε να συμμετάσχει στον EVRIPOS NIGHT RUN 2022

Οι οικογενειακές εγγραφές απευθύνονται σε 3 και πάνω μέλη της οικογένειας του δρομέα.

Για κάθε Ομάδα ορίζεται από την αρχή ένας Αρχηγός, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα ως μέλος της ομάδας ή ακόμα και να μη συμμετάσχει στον αγώνα. Ο Αρχηγός της εκάστοτε Ομάδας είναι αυτός που θα την εκπροσωπήσει έναντι των διοργανωτών.

Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-Γυναικών μέχρι 600 συμμετοχές

2) Αγώνας quarter marathon Ανδρών – Γυναικών μέχρι 400 συμμετοχές

3) Αγώνας 1 χλμ Γυμνασίων μέχρι 200 συμμετοχές

4) Παιδικός αγώνας 1 χλμ. Δημοτικών Σχολείων μέχρι 600 συμμετοχές

Οι συμμετοχές των αγώνων συμπληρώνονται, όταν καλυφθούν όλες οι θέσεις.

Οι επιτυχείς συμμετοχές αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν μεταβιβάζονται σε άλλα άτομα.

Οι εγγραφές πρώτα υποβάλλονται, μετά επικυρώνονται και στη συνέχεια θα γνωστοποιούνται με ατομικά e-mail ή με ανάρτηση στον διαδικτυακό ιστότοπο

Σε περίπτωση που κάποιο άτομο παραχωρήσει τον αριθμό συμμετοχής του σε κάποιον άλλο, φέρει ακέραια προσωπική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή επεισόδιο προκληθεί κατά τη διάρκεια ή και μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγώνα.

Ναι υπάρχει κόστος συμμετοχής και ορίζετε ως εξής:

Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-Γυναικών

Ατομικές συμμετοχές

• 5 € - μέχρι 05.05.2022 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 7 € - από 06- 12 Μαϊου 2022 , αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές : (από 10 και 3 άτομα, αντίστοιχα)

• 4 € - μέχρι 05.05.2022 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 6€ - από 06- 12Μαϊου 2022 , αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές και άτομα με αναπηρία, εφ΄ όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την Πέμπτη 05.05.2022

Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος συμμετοχής 5 ευρώ.

Αγώνας 11 χλμ. Ανδρών – Γυναικών

Ατομικές συμμετοχές

• 6 € - μέχρι 05.05.2022 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 8€ - από 06- 12 Μαϊου 2022 , αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Ομαδικές & Οικογενειακές συμμετοχές : (από 10 και 3 άτομα, αντίστοιχα)

• 5 € - μέχρι 05.05.2022 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια.
• 7€ - από 06- 12Μαϊου 2022 , αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Δωρεάν εγγραφή θα ισχύσει για αθλητές και άτομα με αναπηρία, εφ΄ όσον κάνουν την εγγραφή τους μέχρι την Πέμπτη 05.05.2022.

Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ισχύσει γενικό τέλος συμμετοχής 5 ευρώ.

Αγώνας Δρόμου 1 χλμ Δημοτικών – Γυμνασίων (αγοριών – κοριτσιών)

• Ατομικές συμμετοχές/ ομαδικές
• €2 Γενική συμμετοχή μέχρι 12.05.2022 (λήξη εγγραφών) ή και νωρίτερα αν έχουν καλυφθεί τα ανώτατα όρια

Τα έξοδα εγγραφής δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία, ο αθλητής δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στον αγώνα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

1. Μεταφορά των εξόδων εγγραφής του σε άλλον ή άλλη αθλήτρια, με πληρωμή 5 € για τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. Οι αλλαγές ισχύουν και μπορούν να γίνουν μέχρι και την Πέμπτη 05.05.2022 .

2. Μεταβίβαση των εξόδων εγγραφής του για την επόμενη διοργάνωση του EVRIPOS NIGHT RUN με πληρωμή 5 € για τα έξοδα της γραμματειακής υποστήριξης.

Οι αλλαγές ισχύουν και μπορούν να γίνουν μέχρι και την Πέμπτη 05.05.2022 .και δεν ισχύουν για τον αγώνα των 1000μέτρων

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να εξοφλήσετε το αντίτιμο της συμμετοχής σας, με τους εξής 2 τρόπους.

1.Ατομικές Εγγραφές
Με κατάθεση και εξόφληση του αντιτίμου της ομαδικής συμμετοχής σας, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της κατάστασης συμμετοχής της ομάδας σας, σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς

2.Ομαδικές ή Οικογενειακές Εγγραφές: Με κατάθεση και εξόφληση του αντιτίμου της ομαδικής συμμετοχής σας, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της κατάστασης συμμετοχής της ομάδας σας, σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς επ΄ονόματι και να μας ενημερώσετεμε τη διαδικασία που σας περιγράφουμε ποιο κάτω.

Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού:
Δικαιούχος λογ/σμού: Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας

Μετά την κατάθεση, σας παρακαλούμε, να συμπληρώσετε και να μας στείλετε οπωσδήποτε τη Φόρμα Ειδοποίησης Πληρωμής πατώντας «εδώ». Η φόρμα διαβιβάζεται αυτόματα στην Ομάδα Υποστήρξης Εγγραφών, η οποία και θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας!

Στην φόρμα εγγραφής θα δηλωθούν απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία:

Όνομα
Επώνυμο
Έτος Γέννησης
Φύλλο
Αγώνισμα
Τόπος Κατοικίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης
Ατομικό ρεκορ – πιθανη επίδοση
Μέγεθος μπλούζας

-Αγώνας Δρόμου και δυναμικού βαδίσματος Υγείας ς 5,5 χλμ. Ανδρών-Γυναικών , περιλαμβάνει τις παροχές :

1. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με 2 σημεία ελέγχου - επίδοσης
2. Αριθμό αθλητή και αυτοκόλλητο χαρτί με τον αριθμό για την τσάντα ιματισμού
3. Αναμνηστικό μετάλλιο
4. Αναμνηστικό δίπλωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
5. Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας θα αποδοθούν : Κύπελλο, μετάλλιο, δίπλωμα και τυχόν δώρα χορηγών
6. Κλειστή διαδρομή στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων
7. Υγειονομική κάλυψη με WC στη διαδρομή και πρόσθετα WC
8. Υπηρεσία "σκούπας"
9. Διαχείριση ιματισμού και προσωπικών αντικειμένων
10. Νερό στη διαδρομή και τον τερματισμό
11. Λοιπά είδη, δώρα των χορηγών, υποστηρικτών

-Αγώνας 10 ,5 χλμ. Ανδρών – Γυναικών μέχρι 500 συμμετοχές

1. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με 6 σημεία ελέγχου - επίδοσης
2. Αριθμό αθλητή και αυτοκόλλητο χαρτί με τον αριθμό για την τσάντα ιματισμού
3. Αναμνηστικό μετάλλιο
4. Αναμνηστικό δίπλωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
5. Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας θα αποδοθούν : Κύπελλο, μετάλλιο, δίπλωμα και τυχόν δώρα χορηγών
6. Κλειστή διαδρομή στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων
7. Υγειονομική κάλυψη με WC στη διαδρομή και πρόσθετα WC
8. Υπηρεσία "σκούπας"
9. Διαχείρηση ιματισμού και προσωπικών αντικειμένων
10. Ισοτονικό στη διαδρομή και τον τερματισμό
11. Ενεργειακό τζελ στη διαδρομή
12. Μπανάνα στη διαδρομή και τον τερματισμό
13. Νερό στη διαδρομή και τον τερματισμό
14. Λοιπά είδη, δώρα των χορηγών, υποστηρικτών

-Αγώνας Δρόμου 1 χλμ Δημοτικών – Γυμνασίων (αγοριών – κοριτσιών)

Χρονομέτρηση χειρός
1. Αυτοκόλλητο Αριθμό αθλητή
2. Αναμνηστικό μετάλλιο
3. Αναμνηστικό δίπλωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
4. Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας θα αποδοθούν : Κύπελλο, μετάλλιο, δίπλωμα και τυχόν δώρα χορηγών
5. Κλειστή διαδρομή στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων
6. Υγειονομική κάλυψη με WC
7. Διαχείριση ιματισμού και προσωπικών αντικειμένων
8. Νερό στον τερματισμό
9. Λοιπά είδη, δώρα των χορηγών, υποστηρικτών

Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υγειονομικό πρωτόκολλο της παρούσης από το κέντρο ελέγχου, που θα λειτουργεί στην Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Μεγάρου ΚΟΤΣΙΚΑ επί της οδού Βουδούρη
• την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 από τις 10:00 έως τις 20:00 και
• το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 από τις 11:00 έως τις 18:00.

Το χρονικό όριο λήξης του αγώνα των 5,5 χλμ ορίζεται στα 60 λεπτά της ώρας από την εκκίνηση του αγώνα ενώ του αγώνα quarter marathon ορίζεται στα 100 λεπτά της ώρας.

Μετά των πέρας των χρονικών ορίων αυτών οι συμμετέχοντες αποκλείονται αυτοδικαίως και οι διοργανωτές ουδεμία αστική ευθύνη έχουν για ότι πιθανόν συμβεί.