Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Αμπελοκτημόνων Χαλκίδας(ΑΣΑΧ)

IMG_3101

Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται το κτίριο του πρώην ΑΣΑΧ (Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Αμπελοκτημόνων Χαλκίδας) .

Στο παρελθόν στεγαζόταν στον παλιό Αλευρόμυλο “Η Δήμητρα”, ο οποίος ιδρύθηκε το 1909. Το κτίσιο ήταν πετρόκτιστο, σύμφωνα με τα πρότυπα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εποχής , με διώροφη πτέρυγα και κατασκευαστικές ομοιότητες με το εργοστάσιο «Αρέθουσα» στον Άγιο Στέφανο. Το εργοστάσιο αλευροποιίας λειτούργησε μέχρι το 1930, ενώ το 1936 αγοράστηκε από τον ΑΣΑΧ (Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Αμπελοκτημόνων Χαλκίδας), στον οποίο εγγράφησαν ως μέλη όλοι οι αμπελουργοί του Ληλαντίου Πεδίου. Το εργοστάσιο επεξεργαζόταν εκατοντάδες τόνους σταφυλιών ανά εποχή, με 50 εργαζόμενους και περισσότερους από 1.000 αμπελουργούς ως μέλη . Σταμάτησε τη λειτουργία του το 1991 και περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήµου Χαλκιδέων το 2004 .

Ο Δήμος Χαλκιδέων, εκτιμώντας την ιστορική και πολιτιστική αξία του πρώην Α.Σ.Α.Χ. και θεωρώντας το, κομμάτι της βιομηχανικής ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, προέβη στην αγορά του, την 19 Απριλίου του 2004, έναντι του ποσού των 1.760.000 €υρώ. Η αποκατάσταση του κτιρίου πρώην ΑΣΑΧ άγγιξε το 1 εκατομ. € , με ένταξη του έργου και χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, αλλά και ιδίους πόρους. Το έργο κατά το μεγαλύτερο τμήμα του κατασκευάστηκε τα έτη 2007-2014 και ολοκληρώθηκε το 2015.

Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής έχει χαρακτηρίσει το σύνολο των υπαρχόντων κτιρίων με τον περιβάλλοντα χώρο του, ως «σημαντικών κατάλοιπων της πρώτης βιομηχανικής φάσης της πόλης των αρχών του 20ου αιώνα, που βρίσκονται επί της παραλίας, σε εξέχουσα θέση στο ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας».

Σε αυτό το κτίριο, με εμφανή τα σημάδια της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και σαφή νεοκλασικά στοιχεία, μπορούσε κανείς ανέκαθεν να διακρίνει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτά τα στοιχεία, αποτέλεσαν και τη βάση για την αποκατάσταση του διώροφου κτιρίου, με την προσθήκη υπογείου και τη διαμόρφωση – ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου.

Κοινοποίηση στα Social
Λεπτομέρειες
Χάρτης Τοποθεσίας

Δεν έχει οριστεί σωστό Google Map API για την τοποθεσία