Υγειονομικό Πρωτόκολλο 2023

Υγειονομικό Πρωτόκολλο 2023

Στο πλαίσιο προγραμματισμού της διοργάνωσης του ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  2023, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 14 Μαϊου  2023, υποβάλλεται η κάτωθι πρόταση ως σχέδιο διεξαγωγής προς έγκριση από τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει όλους τους κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο πλαίσιο αυτής. Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο και αξιολογώντας την κατάσταση που θα διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα μας το επόμενο διάστημα και μέχρι την τέλεση του αγώνα, το παρόν θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών του ΣΕΓΑΣ, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Δικαίωμα εγγραφής & συμμετοχής στους αγώνες της διοργάνωσης του ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  2023, έχουν οι δρομείς με έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού έναντι της νόσου COVID-19 ή έγκυρο Πιστοποιητικό Ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 έως και την ημέρα του αγώνα.

Να σημειωθεί πως η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από επιστημονικά δεδομένα και καθορίζεται από τους αρμόδιους για την επαλήθευση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά δεδομένα, οι περίοδοι ισχύος του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημόσιας υγείας ενδέχεται να προσαρμοστούν.

 

Κέντρο Εγγραφών

Για τους σκοπούς της διοργάνωσης «ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  2023,», το σύνολο των συμμετεχόντων στη διοργάνωση καλούνται να προσέλθουν στο Κέντρο Εγγραφών, προκειμένου να παραλάβουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους στον αγώνα. Το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Μεγάρου Κότσικα [ Φαρμακίδου 15]

Το Κέντρο Εγγραφών θα στελεχώνεται από προσωπικό 6 ατόμων και επιπλέον εθελοντικό προσωπικό 8 ατόμων ανά πάσα στιγμή. Ο αριθμός αυτός δύναται να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος με βάση τις ανάγκες ανά ημέρα.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση, το Κέντρο Εγγραφών θα λειτουργήσει με τους παρακάτω κανόνες:

 • Η είσοδος εγγεγραμμένων δρομέων και επισκεπτών στο Κέντρο Εγγραφών θα είναι εφικτή μόνο κατόπιν ελέγχου εγκυρότητας Πιστοποιητικών COVID-19 μέσω εφαρμογής επαλήθευσης πιστοποιητικών, από το προσωπικό της διοργάνωσης.
 • Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει προσωπικό, που θα παρακολουθεί τη ροή των επισκεπτών και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που εντός του Κέντρου Εγγραφών βρίσκεται ήδη ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών, σύμφωνα με τα μέτρα δημόσιας υγείας που θα ισχύουν τον Μάιο 2023. Υπολογίζεται ότι ο χρόνος παραμονής κάθε συμμετέχοντα-επισκέπτη στον εσωτερικό χώρο θα κυμαίνεται από 5’ έως 15’.
 • Οι συμμετέχοντες δρομείς και οι επισκέπτες θα είναι υποχρεωτικό να φορούν προστατευτική μάσκα, εφαρμόζοντας τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κέντρο Εγγραφών.
 • Η παραλαβή του υλικού συμμετοχής θα είναι εφικτή μόνο με επίδειξη των παρακάτω εγγράφων του εγγεγραμμένου δρομέα ή αντίγραφα αυτών: α) ταυτότητα ή διαβατήριο, β) email της διοργάνωσης με αναγραφόμενο τον αριθμό συμμετοχής, καθώς και γ) έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Ανάρρωσης COVID-19 του δρομέα, το οποίο θα πρέπει να ισχύει έως και την ημέρα του αγώνα.
 • Η παραλαβή των αριθμών και του υλικού συμμετοχής από τους δρομείς θα γίνεται από τους σταθμούς διανομής υλικού. Οι σταθμοί διανομής θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 3μ όταν είναι απέναντι.
 • Μπροστά σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο έδαφος σε τουλάχιστον απόσταση 2μ. μεταξύ τους, που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
 • Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εγγραφών (εσωτερικά και εξωτερικά) θα υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν, καθώς και την ανάγκη τήρησης του κανόνα φυσικής απόστασης 2μ, αλλά και των οδηγιών της διοργάνωσης.

 

Κανόνες Υγιεινής

Οι εθελοντές, το   προσωπικό και οι συνεργάτες που θα βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών θα φορούν προστατευτική μάσκα και θα πραγματοποιείται συχνή απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό υγρό για όσο χρόνο θα παραβρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους.

Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές/ εργαζόμενους/ συνεργάτες, όσο και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.

Ο χώρος του Κέντρου Εγγραφών θα καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και μετά το πέρας αυτής. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων.

Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ των εθελοντών/ εργαζομένων/ συνεργατών είτε μεταξύ των συμμετεχόντων δρομέων/ επισκεπτών.

Στο χώρο θα υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του παραπάνω χώρου απομόνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής μάσκας.

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό.

 

 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

  Πριν την Εκκίνηση

 • Η προσέλευση των συμμετεχόντων στον χώρο του αγώνα θα γίνει από όλους τους περιμετρικούς δρόμους που οδηγούν στον χώρο αφετηρίας/τερματισμού, με συγκεκριμένες οδηγίες, συστάσεις και σε συγκεκριμένες ώρες ανάλογα με τον αγώνα συμμετοχής τους, προς αποφυγή συνωστισμού.
 • Σύσταση προς όλους τους συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα από την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα μέχρι και την εκκίνησή τους και τηρώντας την απόσταση των 2μ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για την απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία φτάνοντας στο block εκκίνησης.
 • Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που θα διαθέσει η διοργάνωση στους συμμετέχοντες) θα γίνει σε διαφορετικούς χώρους με βάση την ώρα άφιξης των δρομέων στο χώρο της εκκίνησης του εκάστοτε αγώνα και του block εκκίνησης που έχουν τοποθετηθεί.
 • Συστήνεται στους δρομείς να προθερμαίνονται ατομικά στους χώρους πίσω από την εκκίνηση, αποφεύγοντας να τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγοντας σημεία που παρατηρείται συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών προσώπων.
 • Συνιστάται στους δρομείς να μην έχουν μαζί τους συνοδευτικά πρόσωπα – θεατές κατά την άφιξη τους και την παραμονή στους χώρους των αγώνων.

 

  Τοποθέτηση στην Εκκίνηση – Διαδικασία Εκκίνησης

 • Οι δρομείς της διοργάνωσης θα κατανεμηθούν σε διαφορετικά block εκκίνησης, το κάθε ένα από τα οποία θα έχει διάσταση 500τμ και θα περιλαμβάνει περίπου 250 δρομείς.
 • Κάθε block θα έχει μήκος περίπου 50μ προκειμένου να επιτρέπει στους δρομείς να τηρούν τον κανόνα της φυσικής απόστασης 1,5 με 2μ. μεταξύ τους, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι το πλάτος του κάθε block είναι 10μ.
 • Όταν οι δρομείς εισέλθουν στο block της εκκίνησης, καθώς και στο επόμενο block, θα τοποθετούνται, με βάση τον κανόνα του 1,5 με 2μ φυσική απόσταση, σε συγκεκριμένες σειρές των 7-8 ατόμων έκαστη. Στο block εκκίνησης θα υπάρχει σαφής οδηγία για την υποχρεωτική θέση αναμονής εκκίνησης κάθε δρομέα.
 • Οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά, διατηρώντας τις προ-υπάρχουσες μεταξύ τους αποστάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των δρομέων θα πραγματοποιείται ανά περίπου 50 συμμετέχοντες.
 • Οι δρομείς κατανέμονται στα block εκκίνησης (χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης αλλαγής) .
 • Η απόσταση από το τέλος ενός block μέχρι την αρχή του επόμενου ορίζεται στα 8-10μ.
 • Η καθυστέρηση εκκίνησης μεταξύ των block μπορεί να εκτείνεται μέχρι 5 λεπτά, ώστε να είναι διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη η συνάθροιση των δρομέων, τόσο κατά τη διαδρομή, όσο και στον τερματισμό. Στον χρόνο που απαιτείται για την εκκένωση του block που εκκινεί, προστίθεται α) o χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση των δρομέων του επόμενου block στις υποχρεωτικές ατομικές θέσεις αναμονής για την επόμενη εκκίνηση και β) επιπλέον χρόνος 3-4 λεπτά.

 

 

◊ Κατά τη διάρκεια του Αγώνα

 • Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται οι δρομείς να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:

✓ Το τρέξιμο δρομέων σε κοντινή απόσταση είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2μ. μεταξύ των δρομέων προς όλες τις κατευθύνσεις.

✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με απόσταση μικρότερη από αυτή που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.

✓ Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

 

  Τερματισμός και Μετά τον Τερματισμό

 • Μετά τον τερματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων το εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό, ισοτονικό ποτό και το μετάλλιο τερματισμού του αγώνα. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους συγκεκριμένους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων εποπτεύουν την διανομή των προϊόντων και του μεταλλίου στους δρομείς, ακουμπώντας τα επάνω σε ένα τραπέζι από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει, χωρίς άμεση φυσική επαφή με τον εθελοντή.
 • Οι δρομείς καλούνται να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα που θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.
 • Οι Τελετές Απονομών για τους τρεις πρώτους/ες νικητές/ριες του αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης, περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.
 • Όσοι θεατές και συνοδευτικά πρόσωπα παρευρίσκονται στο χώρο θα κινούνται αποκλειστικά έξω από τα κιγκλιδώματα που θα έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά του δρόμου. Με συνεχείς ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνων αλλά και με παρότρυνση των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, θα γίνεται σύσταση προς τους θεατές για τήρηση των φυσικών αποστάσεων και των κανόνων της διοργάνωσης.
 • Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων, εθελοντών, εργαζομένων, κριτών και συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και θα ισχύει τον Μάιο 2023. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας από τους επιβαίνοντες.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το σύνολο των εργαζομένων, εθελοντών, κριτών και συνεργατών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας την διοργάνωση θα έχει έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Ανάρρωσης COVID-19 έως και την ημέρα του αγώνα.

Όλοι οι εργαζόμενοι, εθελοντές, κριτές και συνεργάτες θα φορούν προστατευτική μάσκα και οι εθελοντές των σταθμών υδροδοσίας  θα φορούν γάντια μίας χρήσης και θα απολυμαίνουν τα χέρια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η προστατευτική μάσκα και τα γάντια θα αλλάζονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, και θα υπάρχει απολυμαντικό υγρό σε όλα τα τραπέζια.

Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης φυσικής απόστασης τουλάχιστον 2μ.

Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων, είτε μεταξύ των εθελοντών, εργαζομένων, κριτών και συνεργατών της διοργάνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής μάσκας.

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό.

Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη υγειονομικών χώρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή τους (πέραν των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες αρχές) η σύνταξη υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη διοργάνωση, σύμφωνα με το «Προσχέδιο υγειονομικού πρωτοκόλλου διοργανώσεων εκτός σταδίου» που βρίσκεται